Medlemsside

Informasjon for deg som medlem

Vedtekter

​ § 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Norsk Yogalærerforbund (NYF) og ble stiftet 30. april 2011. ​

§ 2 Formål Norsk Yogalærerforbund har som formål å fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge, samle yogalærere og fagretninger og fremme og utvikle medlemmenes profesjonelle interesser, samt arbeide for å øke yogalæreres faglige kompetanse. ​

Årsmøte

Årsmøtet

Holdes i april måned
Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/ eller ved kunngjøring på hjemmesiden. 

Forslag til årsmøtet
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. 

Nyhetsbrev - send oss dine nyheter!

Har du noe du ønsker å informere om i vårt nyhetsbrev så send oss en tekst! Vi vil ta det med i neste nyhetsbrev som sendes ut til alle medlemmene.