Ansvarsforsikring

Som medlem i Norsk Yogalærerforbund har du tilbud om kollektiv ansvarsforsikring via Söderberg & Partners. 

 

Ved oppstart av yogastudio eller i som yogalærer er det å tegne en ansvarsforsikring tilpasset virksomheten noe av det aller første man bør gjøre. Dersom du skulle få ansvaret for skade på ting eller person ovenfor tredjepart, så kan dette få store økonomiske konsekvenser for bedriftens og eventuelt den personliges økonomi. Alle bedrifter har en viss risiko for erstatningskrav og erstatningsansvar ovenfor andre. Derfor bør alle virksomheter ha ansvarsforsikring, uansett bransje. 

Avtalens innhold: 

  • Pris ansvarforsikring; dette dekkes av medlemskapet dersom du velger medlemskap inkl forsikring. 

  • Egenandel kr. 10.000,-

  • Dekning på NOK 10 000 000,- (Standard dekning som gir mer enn nok trygghet).
     

Vil du benytte deg av den gunstige ansvarsforsikringen?

Velg medlemsskap med forsikring, så er du forsikret via kollektiv ansvarsforsikring. 

Ønsker du tilbud om andre forsikringer fra Söderberg & Partners til gunstig pris?

Ta kontakt med Södereberg & Partners direkte her.