top of page
Fra og med 2022 har vi nye typer medlemskap: ​

Fra og med 1.1.2022 går vi over til en tredelt medlemsløsning, hvor du kan være velge om du ønsker å være grunnmedlem (kr 500,-), medlem med tilknytning til SMB (kr 900,-) eller forsikret medlem med tilknytning til SMB (kr 1400,-). 

 

Forsikret medlem i Norsk Yogalærerforbund med tilknytning til SMB Norge (kr 1400,-) passer deg som utøver yogalæreryrket aktivt, enten i eget studio eller innleid hos andre. I dette nivået vil du både dra nytte av medlemsfordeler i SMB Norge, støtte vårt politiske påvirkningsarbeid og selv være dekket av ansvarsforsikringen. 

 

Medlem i Norsk Yogalærerforbund med tilknytning til SMB Norge (uten forsikring) (kr 900,-) passer deg som ønsker å støtte det politiske påvirkningsarbeidet, men enten ikke underviser aktivt selv, eller er dekket via arbeidsgivers ansvarsforsikring (f.eks. ansatt i et studio med forsikring inkludert). 


Grunnmedlemskap i Norsk Yogalærerforbund (kr 500,-) passer deg som ikke underviser (evt. er pensjonist) og ønsker å støtte forbundet, men ikke det politiske påvirkningsarbeidet. 

 

Kontingenten til Norsk Yogalærerforbund og SMB Norge er fradragsberettiget, mens andelen som går til forsikring (kr 500,-) ikke er fradragsberettiget. Merk at dersom du er medlem og betaler kontingent i flere foreninger og organisasjoner er det et tak på beløpet.

Dersom du ønsker å melde deg ut av forbundet må du aktivt gjøre dette, enten ved å benytte skjemaet under eller sende oss en e-post.

bottom of page