Smittevern

Yogalærerforbundets anbefaling vedrørende smittevern:

De spesifikke smittevernstiltakene er fjernet, men vi anbefaler fortsatt at både lærere og elever:

  • Holder hendene rene. 

  • Holder seg hjemme ved sykdom eller symptomer på sykdom. 

  • Respekterer andres sone.

  • Benytter fortrinnsvis egen matte og utstyr.

Som lærer/studioeier anbefaler vi også at du:

  • Passer på at klasser ikke starter og slutter samtidig slik at det ikke blir trengsel på vei inn og ut.

  • Har minst 15-20 minutter mellom hver klasser i samme rom pga. ventilasjon og mulighet for rengjøring av gulv og flater når det er behov for det.

Som yogalærer gir du mennesker noe de trenger. Lykke til!