Smittevern

Oppdatert 12.02.2022

"Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

 

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen (se rute under)."

(Kilde: regjeringen.no)

NYFs anbefaling rundt smittevernsveileder

Smittevernsveilederen for nærværspraksis er en god guide for å gjøre vurderinger i forhold til generelt smittevern i virksomheten. 

Under finner du de generelle rådene til befolkningen. Disse er hentet fra Regjeringens hjemmeside. Der finner du også råd for uvaksinerte og mennesker i risikogrupper.

Generelle råd til befolkningen

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene

  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet

  • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.

  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

  • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.

  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt