top of page
Yoga tilbehør

Ledige plasser i styret

Meld interesse til post@yogaforbundet.no

Norsk Yogalærerforbund (NYF) er norske yogalæreres medlems- og interesseorganisasjon.

Forbundet arbeider aktivt for alle yogalærere i Norge, uansett yogatradisjon og har ca 120 medlemmer.

Hvis du har lyst til å være med på påvirke yogalæreres fremtid i Norge, er NYF et bra sted å være.

 

Digital årsmøte i Norsk Yogalærerforbund er søndag 30. april.

Dette betyr også valg på styrets medlemmer.

Verv som skal besettes på årets årsmøte.

  • Leder

  • Styremedlem/referent

Det er naturlig at leder og styremedlemmene deler på arbeidsoppgavene. Oppgavene fordeles etter kompetanse og interesse.

 

Arbeidsoppgaver:

Styret samlet har ansvaret for å drive et forbund til beste for yogalærerbransjen i Norge.

Det er viktig å lytte til og følge med på hva som til enhver tid skjer; hva er det bransjen er opptatt av, hvilke utfordringer står vi ovenfor på ulike områder og invitere til bransjen til dialog.

 

Dialogen med SMB Norge er også viktig. Styret må selv peke ut et medlem i styret til å lede det politiske arbeidet her.

Et annet viktig område er informasjonsarbeid; websider, medlemskommunikasjon, informasjon om hva styret jobber med og generelt følge med på hva som skjer i det politiske liv som påvirker vår bransje.

 

Et viktig pågående prosjekt er arbeidet med å få yoga inn i barnehage og skole. Her er Margaret Heldor prosjektleder, som sammen med styret fortsetter å drive dette fremover. Hvis du brenner for dette fagområdet, søker prosjektet etter flere deltakere (ikke styreverv). Ta kontakt direkte med Margaret på mtheldor@online.no for mer informasjon.


Er du strukturert, kan arbeide selvstendig og har god fremdriftsevne i ditt arbeid? Liker du å arbeide i team, og samtidig er du god på å gjennomføre det du har påtatt deg? Sosial og utadvendt?

Da håper vi å høre fra deg.

 

Ta i første omgang kontakt med oss på post@yogaforbundet.no , så får du mer informasjon om vervene som skal besettes.

 

Valgkomite

Valgkomiteen i NYF ved Anita Abrahamsen og Jon Otterbeck fratrer sine verv ved årsmøtet.

Nye medlemmer ønskes også til valgkomiteen. 

Meld interesse til post@yogaforbundet.no

Om Yogaforbundet

Forbundets formål er å:

  • Fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge

  • Ivareta og fremme yogalærernes næringsinteresser vis-a-vis myndigheter og samfunn

  • Ivareta og utvikle medlemmenes faglige og profesjonelle kompetanse

Forbundet er medlem i SMB Norge, en organisasjon som arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes, inkl. ENKs, interesser innenfor relevante områder, slik at våre behov blir hørt. SMB hjelper også sine medlemsbedrifter med juridisk rådgivning og annet.

Du kan lese mer om SMB Norge her

bottom of page