top of page
Yoga tilbehør

Ledige plasser i styret

Meld interesse til post@yogaforbundet.no

Norsk Yogalærerforbund (NYF) er norske yogalæreres frivillige medlemsorganisasjon.

Forbundet er åpent for alle yogalærere i Norge, uansett yogatradisjon og har ca 120 medlemmer.

Digital årsmøte i Norsk Yogalærerforbund er søndag 30. april.

Dette betyr også valg på styrets medlemmer.

Verv som skal besettes på årets årsmøte.

  • Leder

  • Styremedlem/referent

Det er naturlig at leder og styremedlemmene deler på driften av forbundet, fordelt etter kompetanse og interesse.

 

Hva gjør vi?

Styret samlet har ansvaret for å drive et forbund til beste for yogalærerbransjen i Norge.

Det er viktig å lytte til og følge med på hva som til enhver tid skjer; hva er det bransjen er opptatt av, hvilke utfordringer står vi ovenfor på ulike områder og invitere til bransjen til dialog.

 

Kontakten med SMB Norge er også viktig, og et annet viktig område er informasjonsarbeid; websider, medlemskommunikasjon, og informasjon om hva styret har fokus på.


Er du strukturert, kan holde tak i oppgaver selvstendig og har god fremdriftsevne? Liker du også å være i team?

Da håper vi å høre fra deg.

 

Ta i første omgang kontakt med oss på post@yogaforbundet.no , så får du mer informasjon om vervene som skal besettes.

 

Valgkomite

Valgkomiteen i NYF ved Anita Abrahamsen og Jon Otterbeck fratrer sine verv ved årsmøtet.

Nye medlemmer ønskes også til valgkomiteen. 

Meld interesse til post@yogaforbundet.no

Om Yogaforbundet

Forbundets formål er å:

  • Fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge

  • Ivareta og fremme yogalærernes næringsinteresser vis-a-vis myndigheter og samfunn

  • Ivareta og utvikle medlemmenes faglige og profesjonelle kompetanse

Forbundet er medlem i SMB Norge, en organisasjon som arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes, inkl. ENKs, interesser innenfor relevante områder, slik at våre behov blir hørt. SMB hjelper også sine medlemsbedrifter med juridisk rådgivning og annet.

Du kan lese mer om SMB Norge her

bottom of page