top of page
Image by Erik Brolin

Hjertelig velkommen som medlem!

Medlemsskap i Norsk Yogalærerforbund er tilgjengelig for alle yogalærere med dokumentert yogalærerutdanning på minimum 200 timer - uansett yogatradisjon.  Vi ønsker alle yogalærere som tilfredsstiller dette minimumskravet velkommen til Norsk Yogalærerforbund.

For å bli medlem fyller du ut skjemaet under og klikker 'Meld deg inn'. 

Medlemsfordeler: 

  • Mulighet for å synliggjøre ditt yogatilbud gjennom våre medlemsoversikt.

  • Møte andre yogalærere som brenner for det samme som deg og utveksle erfaringer via vår lukkede facebookgruppe.

  • Nettverksbygging og hjelpe hverandre og bidra med hverandres kunnskap og kompetanse. Norsk Yogalærerforbund har startet "Sammen på matta" - en innholdshub med ressurser yogalærere kan ha behov for. 

  • Forbundet arrangerer årlig årsmøte som også har et faglig innhold.

  • Det sendes nyhetsbrev om hva som skjer i forbundet og blant medlemmene. 

  • Tilbud om medlemsskap i SMB Norge og forsikringsordning med rabatt

  • Mobilt bredbånd med rabatt

  • Forbundet er «yogabransjens» talerør  i forhold til myndigheter og media.

Tre typer medlemskap: 

Hos oss kan du velge mellom tre ulike medlemskap: 

Medlemskap i Norsk Yogalærerforbund med tilknytning til SMB Norge og kollektiv ansvarsforsikring (kr 1783,60,-) passer deg som utøver yogalæreryrket aktivt, enten i eget studio eller innleid hos andre. I dette nivået vil du både dra nytte av medlemsfordeler i SMB Norge, bidra til vårt politiske påvirkningsarbeid og selv være dekket av ansvarsforsikringen. NB! Dette medlemskapet krever at du har et organisasjonsnummer.

Medlemskap i Norsk Yogalærerforbund med tilknytning til SMB Norge uten forsikring (kr. 900,-) passer deg som ønsker å bidra til det politiske påvirkningsarbeidet, men enten ikke underviser aktivt selv, eller er dekket via arbeidsgivers ansvarsforsikring (f.eks. ansatt i et studio med forsikring inkludert). NB! Dette medlemskapet krever at du har et organisasjonsnummer.


Grunnmedlemskap i Norsk Yogalærerforbund (kr. 500,-) passer deg som ikke underviser (evt. er pensjonist) og ønsker å støtte forbundet, men ikke det politiske påvirkningsarbeidet. 

 

Kontingenten til Norsk Yogalærerforbund og SMB Norge er fradragsberettiget, mens andelen som går til forsikring (kr. 500,-) ikke er fradragsberettiget. Merk at dersom du er medlem og betaler kontingent i flere foreninger og organisasjoner er det et tak på beløpet.

***

Tidligere har det vært NYF som har stått bak fakturering og utsendelse av poliser for ansvarsforsikringen som er en kollektivt fremforhandlet avtale. Dette har vært en sårbar løsning, og det har nå kommet et nytt lovverk som gjør at denne type

formidling av forsikring fra vår side ikke lenger lar seg gjennomføre. Dette innebærer at leverandør av forsikringen f.o.m. 2024 vil håndtere utsendelse av polise og faktura direkte. Alle medlemmer med aktiv forsikring vil få denne fornyet direkte fra

SMB Norge forsikring ved neste fornyelse.

 

Forsikring koster kr. 883,60,- fra 01.01.2024. (kr. 460,- / Administrasjonsgebyr kr. 350,- / Meglerhonorar kr. 73,60,-)

 

Dette ser vi på som en bedre løsning med tanke på det regulatoriske, men dessverre kommer vi ikke utenom at hver enkelt må betale et administrasjonsgebyr og meglerhonorar. Dette er en kostnad for drift og vedlikehold av forsikringssystemene m.m. som kommer frem på forsikringsfakturaen. Forsikringen blir altså litt dyrere, men vi er trygge på at dette fortsatt er en god og konkurransedyktig løsning.

Innmelding skjer ved at du fyller ut og sender inn skjema nedenfor.

NB! Ønskes medlemskap i SMB Norge og/eller forsikring må du oppgi organisasjonsnummer.

 

Du vil høre fra oss innen kort tid. 

bottom of page