VELKOMMEN TIL NORSK YOGALÆRRFORBUND.

Vi er en forening for alle yogalærere i Norge uansett yogatradisjon. Er du yogalærer og har minimum 200 timers dokumentert utdanning kan du søke medlemskap i forbundet som p.t. har over 90 medlemmer. 

 

​Norsk Yogalærerforbund har som formål:

  • Fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge

  • Ivareta og fremme yogalærernes næringsinteresser vis-a-vis myndigheter og samfunn

  • Ivareta og utvikle medlemmenes faglige og profesjonelle kompetanse

Desember 2020

Kjære medlem i Norsk Yogalærerforbund   

              

2020 -  Annus horribilis for «bransjen» vår

Korona-året 2020 går inn i historien som et ekstremt vanskelig år for de fleste yogalærere. Antakelig også for deg.

Mange yogastudioer har midlertidig måttet innstille virksomheten og alle er påført økonomisk tap.

Enten man er yogalærer og/eller studioeier har vi alle fått et alvorlig varsko om hvor utsatte vår yrkesgruppe er og hvor sårbar vår næring er.

 

Liten inntekt – faste utgifter

De fleste medlemmene våre mistet mange måneders yogainntekt, selv om noen har søkt og fått noe kompensasjon, er det ikke det samme som en normal inntekt. Vi i forbundet vet at de fleste yogastudioene har begrensede økonomiske ressurser. Likevel må de dekke faste kostnader som husleie, strøm etc. Hvordan få det til når det ikke kommer inntekter? Online-undervisning, som noen har startet, gir neppe samme inntjening.

 

Treningssenter – Yogastudio

Da Covid-19 smitten reagerte helsemyndighetene og regjeringen tidlig og konsekvent. Det har nok spart mange liv. I en slik situasjon med nedstengninger er det ikke tid og rom for å gi enkelte grupper –som oss – spesialbehandling.

Som næringskategori blir yoga definert som trening, og vi blir definert som treningssentre av sentrale og lokale myndigheter.

 

Å gjøre eller trene yoga?

Norsk Yogalærerforbund har siden mars vært i dialog med myndighetene om dette, men det har ikke vært kapasitet under krisen til å revurdere definisjon av yoga. Dessuten undervises det i yoga på mange treningssentre. I tillegg sier mange yogalærere og utøvere å trene yoga.

Det er jo ikke galt, men det er for de fleste er det et snevert og ikke et dekkende begrep for yoga, og å trene yoga underbygger dessuten forestillingen om at yogastudioer er treningssentre.

 

Norsk Yogalærerforbund mener yogastudioer er noe annet enn treningssentre og kunne vært spart for nedstengning.

Derfor må vi arbeide for å ikke bli definert som treningssentre! Og vi må helst slutte å bruke trene-begrepet for å hjelpe oss selv ut av myndighetenes definisjon som treningssentre. Ja, Yoga er også en treningsform, men mye mer enn det. Og under pandemien kunne de aller fleste yogastudioer og aktive yogalærere nettopp hatt mye verdifullt å tilføre mennesker i en vanskelig og tung periode. Pranayam, yoga nidra, meditasjon, mindfullness m.m  i tillegg til fysisk yoga, er ypperlige psykiske verktøy og gjør yoga til mer enn også trening!

 

BLI MEDLEM

Når vi står sammen blir vi sterkere!
Norsk Yogalærerforbund byr medlemmene på en rekke fordeler og et faglig fellesskap. Men viktigst er at flest mulig yogalærere står sammen i et forbund som ivaretar og fremmer våre interesser.

 

 

Jon Otterbeck

Styreleder

November 2020.

Er du YOGALÆRER?

Meld deg inn nå! Gratis medlemskap ut året!

Yogalærerforbundet ønsker å fremme yoga på et bredt plan i det norske samfunn. 
Det er viktig å være i dialog med relevante myndigheter knyttet bl.a. til helse, skole, rettigheter for utøvelsen av vårt yrke. 

Sammen er vi sterke og kan nå frem. Det har vært spesielt påkrevd under Covid19 pandemien. 

Det er viktig at huske på at alle som har et verv i forbundet arbeider frivillig og gratis for alle yogalæreres rettigheter.

Ved å melde deg inn, kan du bidra til at vi kan lettere og raskere nå frem med våre budskap. Det å være mange og engasjerte, vil alltid være positivt. 

Klikk her for å lese om medlemsfordeler.

September 2020.

Kjære alle yogalærere.

Vi er dessverre fortsatt i faresonen. Pandemien er ikke over, og flere unge smittes nå i forhold til
tidligere. Helsemyndighetenes primæroppgave er å foreta reguleringer som skal hindre økt smitte.
Yogalærerforbundet har ikke fått noen signaler om ny stengning av treningssentre og yogastudioer,
men smitteutviklingen tilsier at det kan ikke kan utelukkes. Fortsett å ta ansvar!

Hva kan vi yogalærere gjøre?
Yogaundervisning utføres under så forskjellige forhold at det er vanskelig å lage smittevernsregler som passer for alle virksomheter. Vi har etter beste evne laget nye anbefalinger som vi håper kan være til hjelp. Anbefalingene er i hovedsak basert på Virkes retningslinjer for treningssentre.
Vis ansvar, hold deg oppdatert på og følg rådene fra helsemyndighetene. Det kan både bidra til å redusere smitte og gjøre at
virksomhetene våre kan holde åpne.  

NORSK YOGALÆRERFORBUND ANBEFALER:

Ikke helt frisk?
De som har symptomer på Covid-19, føler seg syke eller har nyoppstått luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette gjelder både kunder og instruktører.

Du har et ansvar i forhold til hjelp i smittesporing
Hvem er i gruppen? Lag alltid liste med navn og telefon for deltakere for hver klasse i tilfelle
smittevarsling. Husk dato og oppbevar listene forsvarlig.

Avstand
Minst 1 meters avstand mellom deltakerne.
Ved høy intensitet på treningen økes avstanden til 2 meter.
Ingen fysisk kontakt mellom instruktør og kunde.

Renslighet
Både kunder og instruktør må vaske eller sprite hendene ved ankomst.
Unngå unødig berøring av flater/gjenstander i lokalet.
Husk: koronaviruset kan leve opptil 72 timer.
Vask gulv og berøringsflater mellom hver gruppe.
Vask toaletter og garderobe, alle dørhåndtak osv. daglig.
Ha Antibac o.l. ved inngang/utgang, i garderobe og på toaletter.

Betaling
Unngå kontant betaling.

Utstyr
Deltakerne tar helst med egen matte. Utstyr til utlån må rengjøres mellom hver gangs bruk.
Om man velger å dekke til utstyr til utlån: Husk at hele overflaten må dekkes, og f.eks. håndkle/laken må vaskes på minst 60°.
Koronaviruset kan overleve 72 timer på flater, tenk smittevern!

Noen yogaøvelser bør unngås.
Øvelser som er svært ekstroverte og fører med seg mye pust ut i lokalet bør unngås, f.eks.:

·       Bhastrika

·       Simhasana

·       Kapalbahti

·       m.fl.


Vi ønsker våre medlemmer og alle yogalærere lykke til med ny sesong.
Som yogalærer gir du mennesker noe de trenger – ikke minst i disse tider.

  • Facebook Black Round

© Norsk Yogalærerforbund / orgnr 996 979 318 / post@yogaforbundet.no