Yoga Class
Yoga Class

Nå kan dere åpne yogastudioene!

 

12 juni meldte Helseministere Bent Høie:

– Jeg er glad for at vi kan åpne fra 15. juni. Garderober vil kunne holdes åpen mot at man følger smitteverntiltakene. Gruppetreninger vil også kunne bli arrangert innendørs.

 

I samarbeid med myndighetene har Virke Trening utarbeidet en bransjestandard for treningssentrene. Siden myndighetene definerte yogastudioer i samme kategori som treningssentre, kan disse reglene følges:

 • Kunder og ansatte som har symptomer på covid-19 må holde seg hjemme

 • Kunder og ansatte skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, men som et minimum ved ankomst og før de forlater senteret.

 • Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv. Vurder adekvate tiltak for å organisere kø og sørg for at gruppetimer starter opp slik at det ikke blir store samlinger i ventearenaer.

 • Alle ansatte og kunder skal holde en avstand på minst én meter til enhver tid. Under trening med lav intensitet, som for eksempel styrketrening og uttøying, skal ansatte og kunder holde en avstand på minst én meter. Ved trening med høy intensitet, som for eksempel spinning eller kondisjonstrening i sal, skal avstandskravet økes til minst to meter. Avstanden må kunne holdes under hele aktiviteten.

 • Hyppig renhold av alle kontaktflater som er hyppig brukt – særlig fokus på vask av felles utstyr, garderober, toaletter og dusj.

 • Godt renhold av gruppetreningsrom mellom gruppetimer. Fjern alt som ikke kan vaskes regelmessig.
   

Vi ønsker våre medlemmer og yogalærere lykke til. Det har for mange vært en vanskelig tid, men takk for at dere har deltatt i å hindre smittespredning og tatt ansvar!

 

Jon Otterbeck

Styreleder

Norsk Yogalærerforbund


Tilleggsinformasjon fra Helsedirektoratet (uke 20):

Helsedirektoratet har de siste dagene fått mange henvendelser fra ulike yogavirksomheter. Vi understreker at vi gir generelle råd og veiledning, og fortolker covid-19-forskriften på vegne av departementet. Vi har ikke myndighet til å godkjenne i konkrete saker. Den enkelte virksomhet må dermed gjøre en konkret vurdering av om den er omfattet av påbudet om stenging i § 14 bokstav b. Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å drive i tråd med forskriften.

Informasjon fra Helsedirektoratet (uke 19):

"Vi <Helsedirektoratet> vil presisere at næringskoden bare er ett av flere momenter ved vurderingen av om virksomheten er et "treningssenter" eller "lignende tilbud" jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav b. Næringskoden vil dermed verken være et avgjørende eller spesielt tungtveiende moment. Det sentrale er den helhetsvurderingen av momenter som hver enkelt virksomhet må foreta.

Vi understreker videre at yoga som hovedregel vil være en form for trening. Det vil kun unntaksvis være aktuelt å vurdere om yoga anses som alternativ behandling jf. alternativ behandlingsloven § 2 og dermed er omfattet av covid-19-forskriften § 16 bokstav g

Helsedirektoratet vurderer at et yogastudio som har garderober og/eller dusjfasiliteter og felles utstyr i utgangspunktet vil være et "treningssenter" eller "lignende tilbud" jf. § 14 bokstav b. Det sentrale her er hvilke fasiliteter virksomheten har, ikke at garderobe og/eller dusj er stengt eller at felles utstyr ikke brukes i tråd med bransjestandarden dere har vedlagt.

Dersom yogavirksomheten etter en konkret vurdering verken anses som et "treningssenter", "lignende tilbud" eller "alternativ behandling" er den ikke omfattet av covid-19-forskriften §§ 14 bokstav b eller 16 bokstav g. For slike virksomheter gjelder Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i grupper jf. covid-19-forskriften § 4.

Yogavirksomheter som er omfattet av påbudet om stenging i § 14 bokstav b kan gjennomføre yogatimer utenfor yogastudioene i tråd med anbefalingene om avstand mellom personer og samling i grupper.

Oppsummert betyr det at yogavirksomheter som har garderober og/eller dusjfasiliteter samt felles utstyr, som hovedregel vil anses som "treningssentre" eller "lignende tilbud" jf. § 14 bokstav b. Disse virksomhetene må holde stengt. Dette gjelder uavhengig av om garderobe og dusj stenges, det ikke brukes felles utstyr, og råd om avstand mellom personer og samling i grupper overholdes."

 

ÅPNING FOR UTENDØRS YOGAUNDERVISNING

(10.04.2020)

I påvente av svar fra Folkehelseinstituttet om egen bransjestandard for yogaundervisning, og med bakgrunn i Helsedirektoratets nylige aksept for idrettsaktiviteter, anbefaler Norsk Yogalærerforbund følgende retningslinjer for utendørs yogaundervisning:

 • Grupper på maks 5 personer

 • Minimum 2 meters avstand mellom hver (gjelder både mellom lærer/elev og mellom hver elev)

 • Elevene bruker KUN eget utstyr

 

Velkommen til Norsk Yogalærerforbund!

Vi er en forening for alle yogalærere i Norge uansett retning. Vi står sterkere sammen og vi ønsker at så mange som mulig skal finne veien til yoga og alle fordelene det gir. Kravet til våre medlemmer er at de har gjennomgått en yogalærerutdanning på minimum 200 timer. 

Forbundets formål

Norsk Yogalærerforbund har som formål;

 • fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge

 • samle yogalærere og fagretninger

 • fremme og utvikle medlemmenes profesjonelle interesser

 • arbeide for å øke yogalæreres faglige kompetanse

Fordeler du har som medlem
 • Du har en mulighet for å synliggjøre ditt yogatilbud gjennom våre medlemsoversikt.

 • Møte andre yogalærere som brenner for det samme som deg

 • Nettverksbygging og hjelpe hverandre og bidra med hverandres kunnskap og kompetanse.

 • Forbundet arrangerer årlig generalforsamling som også har et faglig innhold.

 • 3 ganger i året sendes det ut et nyhetsbrev om hva som skjer i forbundet og blant medlemmene. 

Nyheter

Nytt styre i Yogaforbundet

 

Styreleder: Jon Otterbeck

Refsnesskogen 54

1512 MOSS

 

Styremedlem: Lauren Ashleigh Berntsen

Styremedlem: Margaret Heldor

Styremedlem: Gro Kasin

Styremedlem/kasserer: Kine Skrimstad

 • Facebook Black Round

© Norsk Yogalærerforbund / orgnr 996 979 318 / post@yogaforbundet.no