VELKOMMEN TIL NORSK YOGALÆRRFORBUND.

Vi er en forening for alle yogalærere i Norge uansett retning. Vi står sterkere sammen og vi ønsker at så mange som mulig skal finne veien til yoga og alle fordelene det gir. Kravet til våre medlemmer er at de har gjennomgått en yogalærerutdanning på minimum 200 timer. 

 

​Norsk Yogalærerforbund har som formål:

  • Fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge

  • Samle yogalærere og fagretninger

  • Fremme og utvikle medlemmenes profesjonelle interesser

  • Arbeide for å øke yogalæreres faglige kompetanse

November 2020.

Er du YOGALÆRER?

Meld deg inn nå! Gratis medlemskap ut året!

Yogalærerforbundet ønsker å fremme yoga på et bredt plan i det norske samfunn. 
Det er viktig å være i dialog med relevante myndigheter knyttet bl.a. til helse, skole, rettigheter for utøvelsen av vårt yrke. 

Sammen er vi sterke og kan nå frem. 

Det er viktig at huske på at alle som har et verv i forbundet arbeider frivillig og gratis for alle yogalæreres rettigheter.

Ved å melde deg inn, kan du bidra til at vi kan lettere og raskere nå frem med våre budskap. Det å være mange og engasjerte, vil alltid være positivt. 

Klikk her for å lese om medlemsfordeler.

September 2020.

Kjære alle yogalærere.

Vi er dessverre fortsatt i faresonen. Pandemien er ikke over, og flere unge smittes nå i forhold til
tidligere. Helsemyndighetenes primæroppgave er å foreta reguleringer som skal hindre økt smitte.
Yogalærerforbundet har ikke fått noen signaler om ny stengning av treningssentre og yogastudioer,
men smitteutviklingen tilsier at det kan ikke kan utelukkes. Fortsett å ta ansvar!

Hva kan vi yogalærere gjøre?
Yogaundervisning utføres under så forskjellige forhold at det er vanskelig å lage smittevernsregler som passer for alle virksomheter. Vi har etter beste evne laget nye anbefalinger som vi håper kan være til hjelp. Anbefalingene er i hovedsak basert på Virkes retningslinjer for treningssentre.
Vis ansvar, hold deg oppdatert på og følg rådene fra helsemyndighetene. Det kan både bidra til å redusere smitte og gjøre at
virksomhetene våre kan holde åpne.  

NORSK YOGALÆRERFORBUND ANBEFALER:

Ikke helt frisk?
De som har symptomer på Covid-19, føler seg syke eller har nyoppstått luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette gjelder både kunder og instruktører.

Du har et ansvar i forhold til hjelp i smittesporing
Hvem er i gruppen? Lag alltid liste med navn og telefon for deltakere for hver klasse i tilfelle
smittevarsling. Husk dato og oppbevar listene forsvarlig.

Avstand
Minst 1 meters avstand mellom deltakerne.
Ved høy intensitet på treningen økes avstanden til 2 meter.
Ingen fysisk kontakt mellom instruktør og kunde.

Renslighet
Både kunder og instruktør må vaske eller sprite hendene ved ankomst.
Unngå unødig berøring av flater/gjenstander i lokalet.
Husk: koronaviruset kan leve opptil 72 timer.
Vask gulv og berøringsflater mellom hver gruppe.
Vask toaletter og garderobe, alle dørhåndtak osv. daglig.
Ha Antibac o.l. ved inngang/utgang, i garderobe og på toaletter.

Betaling
Unngå kontant betaling.

Utstyr
Deltakerne tar helst med egen matte. Utstyr til utlån må rengjøres mellom hver gangs bruk.
Om man velger å dekke til utstyr til utlån: Husk at hele overflaten må dekkes, og f.eks. håndkle/laken må vaskes på minst 60°.
Koronaviruset kan overleve 72 timer på flater, tenk smittevern!

Noen yogaøvelser bør unngås.
Øvelser som er svært ekstroverte og fører med seg mye pust ut i lokalet bør unngås, f.eks.:

·       Bhastrika

·       Simhasana

·       Kapalbahti

·       m.fl.


Vi ønsker våre medlemmer og alle yogalærere lykke til med ny sesong.
Som yogalærer gir du mennesker noe de trenger – ikke minst i disse tider.

Fordeler du har som medlem
  • Du har en mulighet for å synliggjøre ditt yogatilbud gjennom våre medlemsoversikt.

  • Møte andre yogalærere som brenner for det samme som deg

  • Nettverksbygging og hjelpe hverandre og bidra med hverandres kunnskap og kompetanse.

  • Forbundet arrangerer årlig generalforsamling som også har et faglig innhold.

  • 3 ganger i året sendes det ut et nyhetsbrev om hva som skjer i forbundet og blant medlemmene. 

Nyheter

Nytt styre i Yogaforbundet

 

Styreleder: Jon Otterbeck

Refsnesskogen 54

1512 MOSS

 

Styremedlem: Lauren Ashleigh Berntsen

Styremedlem: Margaret Heldor

Styremedlem: Gro Kasin

Styremedlem/kasserer: Kine Skrimstad

  • Facebook Black Round

© Norsk Yogalærerforbund / orgnr 996 979 318 / post@yogaforbundet.no