top of page
Gruppe med hender

Informasjon for deg som er medlem

Medlemsskap i SMB Norge

Som medlem i Norsk Yogalærerforbund har du tilbud om medlemsskap i SMB Norge. 

Ansvarsforsikring

Som medlem i Norsk Yogalærerforbund har du tilbud om kollektiv ansvarsforsikring via Söderberg & Partners. 

ICE - mobil og data

Som medlem i Norsk Yogalærerforbund har du gunstig pris på mobiltelefoni og data gjennom ICE Bedrift.

Nyhetsbrev - send oss dine nyheter!

Har du noe du ønsker å informere om i nyhetsbrevet vårt? Send oss en kort tekst. Vi tar med relevante nyheter i neste nyhetsbrev.

Årsmøte

Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/ eller ved kunngjøring på hjemmesiden. 

Forslag til årsmøtet
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. 

Styret

Foreningen ledes av et styre på 2-5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Norsk Yogalærerforbund (NYF) og ble stiftet 30. april 2011. ​

§ 2 Formål

Norsk Yogalærerforbund har som formål å fremme kunnskap om og utbredelse av yoga i Norge, samle yogalærere og fagretninger og fremme og utvikle medlemmenes profesjonelle interesser, samt arbeide for å øke yogalæreres faglige kompetanse. ​

bottom of page